Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Yönetmeliği 522/8 Maddesi Konulu Yazısı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 10 Mart 2023Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Yönetmeliği 522/8 Maddesi Konulu Yazısı Yayımlanmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 02.03.2023 tarihli 83245932 sayılı “Gümrük Yönetmeliğinin 522/8 Maddesi” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin konteynerlerin yurtdışı yüklemeli olduğu ve antrepodan alınan eşyanın eksik veya fazla çıkması durumunda yükümlünün yurtdışı göndericisinden gerekli belgeleri alamadığı ve bu sebeple eksik veya fazlalığı ispatlayamadığı takdirde mağduriyet durumuyla ilgili yazısının incelendiği belirtilmiştir.

Gümrük Yönetmeliği’nin 522/8. Maddesinde yapılan düzenlemenin antrepo rejimine yönelik bir düzenleme olduğu, denizyoluyla konteynerle taşınarak getirilen eşyanın antrepo beyanı verildikten sonra antrepoya alınması sırasında eşyanın kap adedinin antrepo beyanına göre farklılığının tespit edilmesi halinde, farklılığın kullanıcıdan kaynaklanmadığının süresi içinde ispat edilememesi durumunda uygulanan işlemlerin Gümrük Kanunu’nun

·         Madde 97/2 “Kullanıcı, eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmekten her halükarda sorumludur.”

·         Madde 184 “Yükümlü, ithalat vergilerine tabi eşyanın geçici depolanmasından veya tabi tutulduğu gümrük rejiminin uygulanmasından doğan yükümlülükleri yerine getirmesi gereken kişi ya da söz konusu rejime tabi tutulması için konulmuş koşullara uyması gereken kişidir.”

·         Madde 177 “ Tasfiye edilmesine karar verilen eşyanın bulunmaması halinde, ithal eşyası için CIF, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile bunlara ilişkin gümrük vergileri tutarları tahsil edilir.”

·         Madde 241 “Gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, antrepolara konuldukları tarihte işleticiler tarafından kayıtlara geçirilmemesi halinde usulsüzlük cezası belirtilen miktarın iki katı olarak uygulanır.”

hükümlerince yapıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.