Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 70954150 sayılı, 19.01.2022 tarihli, “Yatırım Teşvik / Forklift” konulu yazısı yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 28 Ocak 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 70954150 sayılı, 19.01.2022 tarihli, “Yatırım Teşvik / Forklift” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 10.12.2021 tarihli, 3133110 sayılı ve Yatırım Teşvik/Forklift konulu yazısında bahsedildiği üzere,  forklift" ithal edilmesi halinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilmesi gerektiği, forklift dışında kalan ancak forklift ile benzer ticari tanıma sahip olan makineler için gümrük vergisi muafiyeti uygulanmasında sakınca bulunmadığı yönündeki görüşünün uygulanmasında ise söz konusu araçların sınıflandırmasına ilişkin aşağıda yer verilen hususların dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir;

·       Türk Gümrük Tarife Cetveli 84.27 tarife pozisyonunda "Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabaları" sınıflandırılmakta olup, forkliftlerin de özel bir yük arabası çeşidi olarak nitelendirildiği,

·       84.27 tarife pozisyonu izahname notlarında ise forkliftler için "...bunların bazıları geniş ebatta olup dikey vaziyetteki bir direk üzerinde kayarak hareket eden bir kaldırma vagonu ile yükü taşırlar. Kaldırma mekanizması, normalde sürücü mahallinin ön kısmına yerleştirilmiştir. Bu kaldırma mekanizması, hareket esnasında yüke destek görevi görmek ve bu yükü istif etmek üzere ya da taşıt üzerindeki bir yere koymak maksadı ile kaldırmak üzere imal edilmiştir." şeklinde açıklama getirildiği,

·       84.27 tarife pozisyonu alt açılımlarının belirlenmesinde eşyanın "forklift" yada "diğer yük arabası" olması önem arz etmediği için yukarıda belirtilen açıklama dışında tarife mevzuatında başka bir ayırım kriterinin bulunmadığı,

·       Yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilmiş forklift ithali işlemlerine ilişkin olarak yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde gerekli araştırmanın yapılarak, bu kapsamda değerlendirilen eşyadan gümrük vergisinin tahsil edilmesi gerektiği,

belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.