Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 3350 Sayılı İthalat Rejimi Kararı Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanması Hakkındaki Yazı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Ocak 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 19.01.2022 tarihli, 70792284  sayılı ve 3350 karar sayılı İRK Geçici 1. Maddesi Uygulaması konulu yazısı yayımlanmıştır.

İlgili yazı öncesinde yapılan düzenleme ile 2818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İthalat Rejim Kararına Ek Karara göre (I) sayılı listede sınıflandırılan bazı bitkisel ürünlerde gümrük vergisi oranları düşürülmüş, ancak dipnotlarla gümrük vergisi oranları ile birlikte değişen miktarlarda toplu konut fonu uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak sonrasında yayımlanan 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki İthalat Rejim Kararı ile söz konusu eşyaya uygulanacak gümrük vergisi oranları artırılmış ve toplu konuta ilişkin dipnotlara yer verilmemiştir.

Diğer yandan  3350 sayılı İthalat Rejimi Kararı’nın Geçici 1 inci maddesinde, 01.01.2021 tarihi itibarıyla gümrük vergisi yükselen eşya için, 1/1/2021 tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28/2/2021 tarihine kadar (Bu tarih dahil) ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Kararın yayımından önceki gümrük vergisi oranlarının uygulanacağı bildirilmiştir. Bazı yükümlülerce ilgili madde gerekçe gösterilerek 2818 sayılı Kararda belirlenen gümrük vergisi oranlarının uygulanması için geri verme başvurusunda bulunulduğu belirtilmiştir.

Söz konusu yazı ile, gümrük vergisine yönelik olarak Ticaret Bakanlığı’na intikal eden olaylar hususunda, 04.08.2020 tarihli 2818 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen gümrük vergisi oranlarının uygulanabilmesi adına belirtilmiş olan gümrük vergisi oranlarının yanı sıra toplu konut fonunun uygulanmasının gerekli olduğunun belirtilmesiyle beraber, 2020 yılı adına belirlenmiş toplu konut fonu ve gümrük vergisi toplam tutarının 2021 yılı adına belirlenmiş olan gümrük vergisi tutarından fazla olması halinde 2021 yılı için belirlenmiş olan gümrük vergisi oranlarının uygulanması gerektiği bildirilmiştir.

Yazı, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.