Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2023 tarihli 85422833 sayılı “63.10 GTP'li Eşyanın İthalatı Hk” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2023Kullanılmış, Yeni veya Dokumaya Elverişli Paçavra, Sicim, İp, Halat Döküntüleri Eşyalarına İlişkin İthalatlar İçin Gerekli Tüm Belge ve İzinlerin İthalatçı Tarafından Temin Edilmesi Gerektiği Belirtilmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2023 tarihli 85422833 sayılı “63.10 GTP'li Eşyanın İthalatı Hk” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile 63.10 GTP altında sınıflandırılan ve "Kullanılmış veya yeni paçavralar, sicim, ip ve halat döküntüleri ve dokumaya elverişli maddelerden sicim, ip ve halattan kullanılmış eşya" olarak tanımlanan 6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP'li eşyaların ithalatının, İthalat Rejimi Kararı'nın 2 nci ve 7 nci maddesi uyarınca, ithalatçının ilgili mercilerden gerekli belge ve izinleri temin etmesi kaydıyla uygun görüldüğü belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.