Gümrükler Genel Müdürlüğü COVID-19 Nedeniyle "Taşıtlar ve Süre Uzatımına ilişkin Yazı Yayımladı

Yayınlanma Tarihi: 02 Nisan 2020Özet: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 53433361 sayılı Taşıtlar-Süre Uzatımı-Korona Virüs Salgını- konulu yazısı 23.03.2020 tarihinde yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Yayımlanan yazı ile Koronavirüs salgınının mücbir sebep ve beklenmeyen hal olarak kabul edilmesi nedeniyle geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işlem rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracat işlemlerinde sürelere ilişkin uygulamalar aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

  •      “Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi, 01.02.2020 tarihi veya sonrasında dolan eşya için, 30.06.2020 tarihi olarak belirlenmiştir. 01.02.2020 tarihi itibariyle sürenin aşıldığı durumda, hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirilmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak aynı tarih itibariyle süre uzatımı yapılacaktır.

  •      Geçici ithalat kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ticari ve kişisel kullanıma mahsus yabancı plaka kara taşıtlarından yurtta kalma süresi 01.02.2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu, herhangi bir başvuru aranmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirlenmiştir. Yurtta kalma süresinin 01.02.2020 tarihinden önce aşılmış olması durumunda, hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirilmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak aynı tarih itibariyle süre uzatımı yapılacaktır.”

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.