Gümrük Yükümlülüğünün Başladığı Tarihten Sonra Ortaya Çıkan Her Türlü Kıymet Unsurunun Gümrük İdaresine İstisnai Kıymetle Beyan Edilmesi Gerektiğine Dair Yazı Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2022Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü’nün 22.02.2022 tarihli ve 72161857 sayılı, İstisnai Kıymet-2 No’lu KDV Beyannamesi konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile 2 Nolu KDV Beyannamesinin ‘’Vergi Bildirimi’’ bölümünde bulunan ‘’Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim’’ tablosuna ‘’106-İthal Edilen Malın Bedeline Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler’’ tür kodunun eklenmesiyle beraber, ekler bölümüne ‘’Tam Tevkifat Kapsamında İthalat İşlemlerine İlişkin Bilgiler’’ ayrıntı tablosu ve Gider Ekle fonksiyonunda ‘’KDV Tevkifatlı Alım’’ seçeneğinde bulunan ‘’KDV Tevkifat Kutucuğuna’’ ‘’106-İthal Edilen Malın Bedelinde Sonradan Ortaya Çıkan Ödemeler’’ tür kodunun eklendiği belirtilmiştir

Buna göre yapılan açıklama ile tamamlayıcı beyan yerine 2 Nolu KDV Beyannamesi verilerek kıymet unsurlarıyla ilgili KDV’nin vergi dairesine ödendiği ve ithal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına rağmen gümrük idaresine beyan edilmediğinin gözlemlenmesi sebebiyle, sonradan yapılan denetimler sonucunda herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamak adına, ithal edilen mala yönelik gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten sonra ortaya çıkan her türlü kıymet unsurunun gümrük idaresine İstisnai Kıymetle Beyan hükümleri çerçevesinde beyan edilmesinin önem arz ettiği bildirilmiştir.

Sonradan ve ikincil kontrol neticesinde cezai durum oluşturabilecek olaylar aşağıda yer almaktadır:

·       Sonradan ortaya çıkan ödemelerin süresi içerisinde beyan edilmemesi ve noksan vergi tahakkukuna sebebiyet vermesi durumunda Gümrük Kanunu 234. maddesi uygulanır.

·       İthal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına karşın sonradan ortaya çıkan ödemelerin gümrük idaresine beyan edilmeyip, vergi dairesine beyan edilen ve sadece KDV’ye tabi olan beyanlar için Gümrük Kanunu’nun 241. maddesine göre usulsüzlük cezası uygulanır.

Yazı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.