Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3. Maddesi Hakkında Yazı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 09 Nisan 202129.03.2021 tarihli ve 62765220 sayılı Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3.maddesine İlişkin Yazı yayımlanmıştır.

Daha önce 13 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 üncü maddesinde değişiklik yapılarak  ; 13.02.2021 tarihi öncesi tescil edilen ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin veya tedarikçi beyanının 30/6/2021 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilebileceği hatırlatılmış olup, konuya ilişkin alınan son karar aşağıda belirtilmiştir.

Ø  İdare tarafından işlem tesis edilmesi, uygun menşe belgesinin belirtilen süre içerisinde mükellef tarafından ibrazı şartına bağlı olduğundan, idareden herhangi bir bildirim/tebligat yapılması beklenilmeksizin bu kapsamda olduğu düşünülen beyannamelere ilişkin yazılı başvuruların ilgili menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı aslı ile birlikte mükellefler tarafından 30.06.2021 tarihinden önce beyannamenin tescil edildiği Gümrük Müdürlüğü veya Bölge Müdürlüğüne yapılması, aksi takdirde 13.02.2021 tarihinden önce tescil edilmiş beyannamelere ilişkin anılan tarihe kadar uygun menşe şahadetnamesi veya tedarikçi beyanı sunulmamış olanlar ile ilgili vergi farkı ve cezai müeyyide ile karşılaşılabileceği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.