Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 Maddesinde Belirtilen Eşyanın Teslimine Kadar Beyannamede Düzeltme Yapılması Hakkında Yazı Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 05 Mayıs 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün E-75705452 sayılı, 28.04.2021 tarihli ve Gümrük Yönetmeliğinin 121/2 Maddesi Uygulamaları konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Gümrük Kanunu 63. Maddesi kapsamında Gümrük Yönetmeliği 121’in birinci ve ikinci fıkraları uyarınca eşyanın teslimine kadar, başka bir eşyanın beyanı sonucunu doğurmaması kaydıyla beyan kontrol türü sarı hat olarak belirlenen eşyaya ilişkin bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden önce yükümlüsünce beyannamede düzeltme talebinde bulunulması halinde düzeltme yapılmasına izin verileceği ve herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında eşyaya ilişkin olarak yapılan muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda tespit edilen vergi kaybına neden olan işlemlere uygulanacak cezalar belirtilmiş ve ilgili maddelerde belirtilen aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibi tarafından bildirilmesi durumunda, söz konusu cezaların yüzde on oranında uygulanacağına yer verilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.