Gümrük Yönetmeliğinde Yer Alan, Geri Gelen Eşyanın Teminat İle Teslim Edilmesi Hakkında Düzenleme Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2022Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 71863565 sayılı, 10.03.2022 tarihli “Geri Gelen Eşyanın Teminat İle Teslim Edilmesi Hk” yayımlanmıştır.

Söz konusu genelge ile geri gelen eşya için, bu eşyanın ihracına ilişkin KDV ve ÖTV iadesi veya istisnası ile diğer hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığına ilişkin vergi dairesi ve tekabül eden tutarın teminata bağlanması suretiyle eşyanın teslim alınmasının talep edilmesi halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılacağı belirtilmiştir;

 

·       Geri gelen eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin “Detaylı Beyan” modülünde yükümlü tarafından “4010” rejim kodu ile "GK168" muafiyet kodu seçilerek serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edilmesi gerektiği ve 0713 kodlu “Vergi Dairesi Uygunluk Yazısı” isimli belge beyan edilerek “Durum” alanına “S (Sonradan)” kaydedileceği,

 

·       İhraç edilen eşyanın geri gelen kısmına tekabül eden KDV ve ÖTV’si ile varsa yararlanılan diğer hak ve menfaatlerin, yükümlü tarafından hesaplanarak sisteme girileceği ve bu miktar kadar teminat belirleneceği, ayrıca beyannamenin “Açıklamalar” alanında tüm hak ve menfaatlere ilişkin ayrı ayrı bilgi verileceği,

 

·       Muayene memuru tarafından, geri gelen eşyaya ilişkin teminat miktarının kontrol edileceği, teminatın uygun bulunması durumunda muayene/kontrol işlemleri tamamlanacağı ve gerekli olan teminatın alınmış olması halinde “Fiili ithalatı gerçekleşmiş” statüye gelen beyanname kapsamı eşyanın gümrük işlemleri bakımından ilgilisine teslim edilebilir duruma geleceği,

 

·  İdare tarafından mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi ve ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmanın neticesine göre, beyanname ve teminata ilişkin işlemlerin ilgili mevzuat dahilinde tekemmül ettirileceği,

 

belirtilmiştir.

Söz konusu genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.