Gümrük Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik ile İzinli Gönderici Yetkisi YYS Mevzuatı Kapsamından Çıkartılmış ve Antrepo Rejimine İlişkin Bazı Maddeler Değiştirilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 01 Ekim 202124.09.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile, aşağıda belirtilen değişiklikler yapılmıştır.

·         Gümrük Yönetmeliğindeki basitleştirmelere “izinli gönderici” yetkisi eklenmiş ve Yönetmelikte belirtilen basitleştirme izini genel koşulları, yetkili makamları, kabul ve reddi, askıya alınma ve iptali gibi madde hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir.

 

·         Gümrük Yönetmeliğine “İzinli Gönderici Yetkisi” başlıklı 238/A maddesi eklenmiştir. Buna göre Transit rejimine konu eşyayı hareket idaresine sunmaksızın transit işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişilere izinli gönderici yetkisi verileceği belirtilmiştir. Ayrıca yetki başvurusunda aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük işlemleri ve diğer hususların Bakanlıkça düzenleneceği belirtilmiştir.

 

·         Yönetmelikte geçici depolama yeri ön izni ve antrepo yatırım izni, açma ve işletme izni ile devir başvurularında; gümrük idaresi tarafından yürütülen bir inceleme, araştırma, soruşturma olması veya bu fiillere ilişkin gümrük idarelerince müdahil olunan bir dava bulunması hallerinde söz konusu inceleme, araştırma, soruşturma veya dava sonuçlanıncaya kadar değerlendirmeye alınmayacağına ilişkin maddeler kaldırılmıştır.

 

 

·         Gümrük Yönetmeliğine “İzinli gönderici yetkisine ilişkin geçiş hükmü” eklenerek Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği hükümleri uyarınca hâlihazırda tanınmış olan izinli gönderici yetkisi ve tesis yetkilendirmelerinin 31/12/2023 tarihine kadar geçerliliğini koruyacağı ve mevcut yetki sahiplerinin, Gümrük Yönetmeliği uyarınca yapılacak başvuruları sonuçlandırılıncaya kadar Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin izinli göndericiye ilişkin hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir.

 

Ayrıca Gümrük Yönetmeliği kapsamında izinli gönderici yetkisi tanınan kişiler adına daha önce Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği uyarınca izinli gönderici yetkisi tanınmışsa, önce tanınan yetkilerin geri alınacağı belirtilmiştir.

 

Yönetmelikte izinli gönderici yetkisine ilişkin maddeler 01.01.2022  tarihinde geçici depolama ve antrepoya ilişkin maddeler ise yayım tarihinde (24.09.2021) yürürlüğe girecektir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecektir.

Söz konusu yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.