Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Yayınlanma Tarihi: 16 Ocak 2019Özet: 03.01.2019 tarih ve 30644 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliğinde yer alan bazı maddelerde değişiklik yapılmıştır.

Açıklamalar

Anılan Yönetmelik değişiklerine ilişkin bilgilendirme aşağıda yer almaktadır:

 • OKS sahibi olabilmek için çalıştırılacak işçi sayısı on beşten otuza çıkarılmıştır.

 • Geçici depolama yeri ve antrepo açma başvurularında aranan şartlarda düzenleme yapılmıştır.
   
 • Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Genel antrepo açma ve işletme izinleri" ibaresi "Yatırım iznine tabi antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri;" şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna "Yatırım iznine tabi olmayan antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri, süresiz olarak verilir." ibaresi eklenmiştir.
   
 • Yönetmeliğin 575 inci maddesinin başlığı "Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sorumluluğu ve uygulama esasları" şeklinde değiştirilmiştir.
   
 • Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin başlığı "Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi" şeklinde değiştirilmiş ve yetki belgesine ilişkin hükümler eklenmiştir.
   
 • Aynı Yönetmeliğin 82 numaralı ekine 53 üncü satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

54Ceza gerektiren başka bir durum bulunmaması ve mahiyeti ayrı olmak kaydıyla gümrük beyannamesinde düzeltme yapılması.

 

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 11 ve 12. maddeleri 15.01.2019 tarihinde, diğer hükümleri yayımı tarihinde(03.01.2019) yürürlüğe girecektir.

Ek- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.