Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 16 Haziran 2023Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır.

12.05.2023 tarihli ve 32188 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ile 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin EK 14’ünün “II- Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” başlıklı bölümünün “B. İthalat” başlığı altında yer alan “9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi” alt başlığındaki paragrafta yer alan “İhracatçının” ibaresi “İthalatçının” şeklinde değiştirilmiş olup; ithalatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılacağı şeklinde güncellendiği belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.