Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/3. Ve 16/4. Maddesi Kapsamında Sonradan Menşe İbrazına İlişkin Düzenlemeler Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 12 Kasım 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 00069007821 sayılı ve 11.11.2021 tarihli, Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. ve 16/4. Maddesinin Uygulanması konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile 21.06.2018 ile 23.05.2019 tarihleri de dahil olmak üzere, bu tarihler arasında tescil edilmiş ve ABD menşeli ürünlerde bulunan ek mali yükümlülüğe tabi G.T.İ.P.’lerin bulunduğu beyannamelerde ek mali yükümlülük ödemesi yapılmamışsa, eksik ödenmişse veya teminata bağlanmamışsa eşyanın beyanname eki belgelerinde menşe ülkesinin yazılması halinde veya buna ilişkin 31/05/2022 tarihine kadar ihracatçısı tarafından düzenlenmiş bir belge olduğu taktirde menşe tevsikinin aranmayacağı belirtilmiştir.

Buna göre 05.11.2021 öncesinde tescil edilmiş olan beyannameler için  de Gümrük Yönetmeliği’nin 16/3 maddesi kapsamında menşe belgesi ibrazının 31.12.2021 tarihine kadar tamamlanabileceği belirtilmiştir.

Diğer yandan Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/4’üncü maddesi uyarınca ile 21.06.2018 ile 23.05.2019 tarihleri arasında tescil edilen beyannameler için gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte gümrük idaresine yazılı başvuruda bulunulması halinde;

1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,

2. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;

·         Henüz tebliğ edilmemişse,

·         Tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa,

·         Uzlaşma başvurusu yapılmışsa,

·         İdari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse,

·         İdari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa,

·         İdari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,

kesinleşmemiş söz konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacağı belirtilmiştir.

Belirtilen durumlar haricindeki kesinleşmiş olan kararların Gümrük Yönetmeliği’nin Geçici 16/4’üncü maddesi kapsamındaki başvurusunun kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.