Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanması

Yayınlanma Tarihi: 10 Kasım 2020Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 22.10.2020 tarihli ve 58397598 sayılı Gümrük Yönetmeliği Geçici 16/3. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce tescil edilmiş olan beyannameler için Geçici 16/3 üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere uygun menşe şahadetnamesi ile birlikte gümrük idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde; Serbest dolaşıma giriş esnasında beyanname ekinde eşyanın menşeine dair menşe şahadetnamesi bulunmamasına rağmen eşyanın tabi olduğu ticaret politikası önlemi (TPÖ) veya ek mali yükümlülüğün (EMY) ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği durumlara ilişkin alınan önlemler aşağıda verilmiştir.

Ø  Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, TPÖ/EMY için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi ya da  Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş olması durumunda kesinleşmemiş alacaklar (henüz tebliğ edilmemişse, uzlaşma başvurusu yapılmışsa, tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa, idari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap verilmemişse, idari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak dava açma süresi henüz dolmamışsa, idari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış olmakla birlikte davası derdest ise,) için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal edilmesi şeklinde işlem yapılacak olup parantez için belirtilmiş olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara ilişkin olarak Gümrük Yönetmeliğinin Geçici 16/3 maddesi kapsamındaki yükümlü başvurularının kabul edilmeyeceği belirtilmiştir.

Ø  Mezkur Yönetmelik değişikliğinden önce eşyanın menşeine ilişkin menşe şahadetnamesinin gümrük idaresine sunulmuş olması durumunda, söz konusu belgenin yeniden ibraz edilmesi zorunluluğu bulunduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.