Gümrük Yönetmeliği 181. Maddenin Uygulanmasına Dair Yazı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 13 Eylül 2023Gümrük Yönetmeliği 181. Maddenin Uygulanmasına Dair Yazı Yayımlanmıştır.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 18.08.2023 tarihli 2023/3702-BU sayılı Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile eşyanın teslim edilmesinden sonra ilgili eşyaya yönelik olarak belirlenen GTİP numarasının değişmesi halinde yeni GTİP numarasında Gümrük Yönetmeliği’nin 181. Maddesi kapsamında beyan edilmesi gereken bilgi ve belgelere dair ilgili kuruma bilgi verildiği ancak eşyanın gümrük denetiminde olmadığı gerekçe gösterilerek dönüş sağlanmadığı ve bu nedenle beyan edilmesi gereken bilgi ve belgelerin elektronik ortamda yüklenme olanağının bulunmaması doğrultusunda Gümrük Kanunu’nun 235/1-C maddesindeki ceza hükümlerinin uygulanarak mağduriyet oluşturulduğu belirtilmiştir.

Buna yönelik olarak;

·        Piyasa Gözetim ve Denetim Birimlerine yapılan bildirimlerin Gümrük İdarelerine yazı ile bildirilmesi durumunda tescil sonrasında sunulan belgenin TAREKS REFERANS numarası yerine kabul edileceği,

·        Uygunluk yazısı olması halinde Gümrük Kanunu’nun 235/1-C cezai hükümleri uygulanmadan sonuçlandırılması ile 3 aylık süre içerisinde ilgili kurumdan cevap gelmemesi durumunda Piyasa Gözetim ve Denetimi mevzuatı kapsamında alınacak cevabi yazıya göre işlem yapılması gerektiği,

belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz