Gümrük Vergilerinin Ödeneceği Bankalar

Yayınlanma Tarihi: 25 Şubat 2020Özet: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.02.2020 tarihli ve 73421605-030.03 sayılı tasarruflu yazısı yayımlandı. Bahsi geçen tasarruflu yazı ile mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin tahsil edilmesine yönelik Bültenimiz ekinde yer alan özel bankalarla imzalanan protokoller feshedilmiştir.

Açıklamalar

Halihazırda devam eden protokollerin ve tahsilatların yapılabileceği bankalar listesi aşağıdaki gibidir.

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.

  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Tasarruflu yazı, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmış olup, protokollerin feshedildiğine dair ilgili bankalara 21.02.2020 tarihinde yazı gönderilmiştir. Yazı hükümleri tebliğ tarihinden 1 ay sonra geçerli olacaktır.

Söz konusu tasarruflu yazıyı ve yazıya bağlı ekleri Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.