Gümrük Vergilerinin de Yer Aldığı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 10 Haziran 202131506 sayılı ve 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’ de Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (No:7326) Yayımlanmıştır.

Söz konusu kanun ile, Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen aykırılıkların gümrük idaresinin tespitinden önce kendiliğinden bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamı ile hesaplanacak faiz yerine bu Kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla faizlerin ve idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçileceği belirtilmiştir.

Ayrıca, 30 Nisan 2021 tarihinden (bu tarih dahil)  önce 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan alacaklarla ilgili olarak 31.08.2021 tarihine kadar(bu tarih dahil) başvurulması halinde, söz konusu tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri ve gecikme zammı alacaklarının kapsama alındığı belirtilmiştir. Alacağın türüne göre (Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar ve İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler) yasa kapsamında belirtilen oranlarda aftan yararlanılabilecektir.

Söz konusu Kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (09.06.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu kanunu ve detaylı analiz tablosunu Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.