Gümrük Vergileri ve Para Cezalarının Geri Verilmesi veya Kaldırılmasına ilişkin Başvurular

Yayınlanma Tarihi: 13 Nisan 2020Söz konusu yazıda 1 Nisan 2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren iki ay sonra yürürlüğe girmek üzere, gümrük vergileri ve para cezalarının geri verilmesi veya kaldırılması başvurusunun elektronik olarak yapılması hususuna istinaden teknik çalışmaların devam ettiği belirtilmiştir.

Bununla birlikte, söz konusu yazıda bahse konu yönetmeliğin 32. maddesi ile, yayım tarihinde yürürlüğe girmek üzere Gümrük Yönetmeliği’nin 505 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiş olup ikinci fıkranın yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir. Değiştirilen fıkra metinleri aşağıda yer almaktadır.

  • (1) Geri verme veya kaldırma işleminde sistem üzerindeki veriler esas alınır. Başvuru sırasında elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler gerektiğinde her bir beyanname, ek tahakkuk veya ceza kararına ilişkin olarak incelenmek ve sorgulanmak üzere sistemde tutulur. Ancak, menşe ve dolaşım belgeleri gibi aslı ibraz edilmesi gereken belgeler geri verme sürecinin tamamlanmasını müteakip ilgili olduğu beyannameye ilişkin dosyada saklanır.

  • (3) Gümrük vergileri, yükümlülerin dâhili vergiler açısından gider kalemi olması nedeniyle, nakden veya mahsup suretiyle geri verilmesine karar verilen gümrük vergileri, yükümlünün bağlı bulunduğu vergi dairesine bildirilir.

Uygulamada sorun yaşanmaması amacıyla başvurularının elektronik olarak yapılmaya başlanacağı1 Haziran 2020 tarihine kadar geri verme/kaldırma başvurularının 31086 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikten önceki şekilde uygulanmasına devam edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Genelgeyi Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.