Gümrük Vergileri ile Bunlara Bağlı Olarak Tahsil Edilen Gecikme Faizinin veya Zammının Geri Verilmesinde Faiz Türü ve Süresi Değiştirilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Gümrük Vergileri ile Bunlara Bağlı Olarak Tahsil Edilen Gecikme Faizinin veya Zammının Geri Verilmesinde Faiz Türü ve Süresi Değiştirilmiştir.

10.04.2023 tarihli ve 32159 sayılı Resmî Gazete ’de Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No: 7451) yayımlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 216. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

      Gümrük vergileri ile bunların ödenmelerine bağlı olarak tahsil edilmiş gecikme faizinin veya gecikme zammının geri verilmesinde, geri vermeye konu fazla tahsilatın yükümlüden kaynaklanması durumunda geri verme başvurusunun yapıldığı tarihten, diğer durumlarda ise tahsilat tarihinden geri verme kararının tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için, geri verilecek tutar üzerinden işleyecek faizin yapılan değişiklik ile tecil faizi yerine kanuni faiz olacağı belirtilmiştir.

      Mevzubahis vergi ve gecikme zammı veya faizlerine ilişkin geri verilme kararının tebliğ edilmesine rağmen idarece uygulanmaması durumunda, iade edilecek tutarın ilgilinin talebi üzerine tebliğ tarihinden ödeme tarihine dek işleyecek faiziyle alınabilmesi için idareye tanınan ödeme süresinin yapılan değişiklik ile üç aydan dört aya çıkarıldığı ve faiz türünün tecil faiz yerine kanuni faiz olacağı belirtilmiştir.

Kanun hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (10.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanunu Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.