Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinde İTH-13 Hizmet Kodunda Maksimum Ücrette Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Ocak 202228.12.2021 tarihli 31703 sayılı Resmi Gazete ’de Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile  30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin  5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin “7.000” ibaresi “9.500” olarak değiştirilip, EK-1 2022 Yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi tablosunda  yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 9.500 TL'yi aşması halinde, aşan kısma ait tutarın tarafların anlaşmasıyla belirleneceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak aynı fıkranın e bendinin sonuna cümle eklenerek kamu kurumu adına tescil edilen beyannameler için verilen gümrük müşavirliği hizmetinde; kamu kurumu tarafından yapılan sözleşme kapsamında söz konusu hizmet bedelinin sözleşmeye taraf firma tarafından karşılanacağı belirlenmişse hizmet bedeli faturası/serbest meslek makbuzu sözleşmeye taraf firma adına düzenlenebileceği belirtilmiştir.

Aynı tebliğin 5/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)” ibaresi “(Gümrükler Genel Müdürlüğü)” olarak değiştirilip Gümrükler Genel Müdürlüğü bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili olduğu belirtilmiştir.. 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2022) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.