Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifelerinde Düzenleme

Yayınlanma Tarihi: 04 Aralık 2018Özet: 30.11.2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin bildirildiği Ek 2 listesine GK2 ve DR2 tespit kodları için Tespit Raporu Başına ödenecek ücretler eklenmiştir.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ ile belirlenen ücretler aşağıda yer almaktadır.

TESPİT KODUTESPİT KONUSU2018

GK2

 

Tespit Raporu Başına1.700 TL'den az olmamak üzere CIF kıymetin binde 5'i, toplam ücretin 6.500 TL'yi geçmesi durumunda aşan kısım için tarafların anlaşmasıyla belirlenecek tutar

 

TESPİT KODUTESPİT KONUSU2018
DR2Tespit Raporu Başına1.700 TL'den az olmamak üzere ayniyeti yapılacak ihraç eşyasına ait FOB kıymetin binde 5'i

 
Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (30.11.2018) tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.