Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin, 5607 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yazısı Yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 10 Mart 2023Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin, 5607 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yazısı Yayımlanmıştır.

Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerinin 01.03.2023 tarihli ve 8318167 kayıt sayılı “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3/2. Maddesinin uygulanması Hk. ” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile ilgili Gümrük Müşavirleri Dernekleri, 5607 Sayılı kanunun 3/2. Maddesinde yer alan “eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin ülkeye sokan kişi…”ibaresi uyarınca yapılan iş ve işlemlerde gümrük idarelerinin takdir yetkisinin etkilendiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda 5607 sayılı kanun uyarınca kaçakçılık unsurunun değerlendirilmesinde eşya ve/veya ambalajı üzerinde, vergilendirmeye esas unsurların doğru olarak tespit edilmesini engellemeye yönelik tahrifatta bulunması, gerçeğe aykırı veya sahte belge ibraz edilmesi veya orijinal belge üzerinde oynama bulunması aldatıcı işlem ve davranış bulunup bulunmadığının önem teşkil edildiği belirtilmiştir.

Ayrıca uygulama alanında aldatıcı işlem ve davranış kavramının kasıt (manevi unsur), somut deliller (maddi unsur) ve hukuka aykırılık (nitelikli haller) bünyesinde odaklandığı, alınan adli kararlarda da net bir biçimde açıklandığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Dernek mensubu meslektaşlarının, referans, kayıt belgesi, gözetim belgesi ve diğer idari denetime ait işlemler gibi işlemlerin gümrük muhafaza adli kolluğunun 5607 sayılı Kanun kapsamında bulunmadığına dikkat çekilerek müşavirlerin yapacakları her hatada kaçakçı sıfatının yakıştırılması ile karşı karşıya olduklarını ve haksız disiplin cezalarına maruz kaldıklarını belirtmiş olup tüm merkez ve taşra teşkilat birimlerinin görev ve yetkilerine uygun olarak davranması hususunda uyarılmasının gereklilik haline geldiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.