Gümrük Muafiyeti Tebliğ’inde Değişiklikler Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Gümrük Muafiyeti Tebliğ’inde Değişiklikler Yapılmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından 11.04.2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Muafiyeti Tebliği (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile;

      Çift uyruklu kişilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokamayacakları,

      Kullanılmış motorlu veya motorsuz özel kara nakil vasıtalarının serbest dolaşıma girişinde düzenlenen trafik şahadetnamesinin ilgili notere verilmesi gerektiği,

      Özel tertibatlı engelli aracının Türkiye’ye getirilmeden önce serbest dolaşıma sokulabilmesi için engelli araç ithal sistemi üzerinden komisyona katılım amacıyla belgelerin tam ve eksiksiz olarak sisteme yüklenmesi ve aracın özel hareket ettirici tertibatına sahip olması gerektiği,

      Milli savunma ve iç güvenlik kapsamına giren motorlu nakil vasıtalarının serbest dolaşıma giriş işlemlerinde Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü, Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü, Gebze Gümrük Müdürlüğü, İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, Mersin Gümrük Müdürlüğü ve Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nün yetkili olduğu,

      Kriz hali nedeniyle, kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dışından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşya için gümrük mevzuatının öngördüğü şekilde konşimento veya taşıma belgesi ibrazı ile birlikte elektronik ortamda sözlü beyan verilmesi gerektiği,

belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihinde (11.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.