Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 17 Mayıs 2019Özet: 15.05.2019 tarih ve 30775 sayılı Resmi Gazete 'de 1111 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

Açıklamalar

Kararın 45 inci maddesinin birinci fıkrasından "bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen eşya" ibaresi kaldırılarak muafiyetin yalnızca 150 Avro'yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına tanınacağı belirtilmiştir.

Aynı Kararın 62 nci maddesinin birinci fıkrasındaki limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden tahsil edilecek maktu vergi oranı "Kitap veya benzeri basılı yayın için %8 " den %0 düşürülmüştür.

Aynı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "beş katına" ibaresi "on katına" şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Kararın Ek-9 un B-Diğer Eşya başlıklı bölümündeki "Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet)" ibaresi üç takvim yılında 1 adet olarak değiştirilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinden 15 gün sonra  (30.05.2019) yürürlüğe girecektir.

Ek- 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1111)​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.