Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği Kapsamında 2022 Yılı Usulsüzlük Cezası, Fazla Çalışma Ücreti ve Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi Limitine Ait Tutarlar Belirlenmiştir

Yayınlanma Tarihi: 20 Aralık 202117.12.2021 tarihli ve 31692 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No:181) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, 27.11.2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 533)’ne göre 2021 yılı için yeniden değerleme oranı % 36,20 olarak belirlenmiş olduğundan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241.inci maddesi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve Resmî Gazete’ de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan usulsüzlük cezası, fazla çalışma ücreti ve gümrük vergilerinin geri verilmesi limitine ait tutarların yeniden belirlendiği belirtilmiştir.

Buna göre, yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir;

Kanun - Yönetmelik

Türü / Yer Aldığı Madde

2021 Yılı

2022 Yılı

4458 Sayılı Gümrük Kanunu

Gümrük Yönetmeliği

-          Usulsüzlük Cezası / 241 inci Maddenin Birinci Fırkası

-          Usulsüzlük Cezası /584 üncü maddesi

 

173 TL

 

235 TL

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

Fazla Mesai Ücreti / 122 nci Maddenin Birinci Fıkrasının “A” Bendi

 

İhracat için 16,03 TL
Diğer işlemler için 37,44 TL

 

İhracat için 21,83 TL
Diğer işlemler için 50,99 TL

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar

Türk Plakalı Kamyonlar İçin Fazla Mesai Ücreti / 122 nci Maddenin Birinci Fıkrasının “B” Bendi

Kamyon başına gerçekleşen her ihracat için 37,44 TL
Diğer işlemler için 58,84 TL

Kamyon başına gerçekleşen her ihracat için 50,99 TL
Diğer işlemler için 80,14 TL

 

 

Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Vergilerinin Geri Verme ve Kaldırma İşlemleri / 500 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının “A” Bendi

 

 

545.000,00 TL

 

 

742.000,00 TL

 

 

Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Vergilerinin Geri Verme ve Kaldırma İşlemleri / 500 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının “B” Bendi

 

 

5.455.000,00 TL

 

 

7.429.000,00 TL

 

 

Gümrük Yönetmeliği

Gümrük Vergilerinin Geri Verme ve Kaldırma İşlemleri / 500 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının “C” Bendi

 

 

5.455.000,00 TL

 

 

7.429.000,00 TL

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.