Gümrük Kanunu Madde 234/3’ün Yeniden Değerlendirilmesi Talep Edilmiştir.

Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2023 Gümrük Kanunu Madde 234/3’ün Yeniden Değerlendirilmesi Talep Edilmiştir.

Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 02.02.2023 tarihli ve 2023/0531-BU sayılı “4458 Gümrük Kanunun 234/3 Madde Uygulaması" konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile Gümrük Kanunu 234. maddesinin 3. fıkrası kapsamında cezanın  %10 oranında ödenebilmesi için “aynı konudaki aykırılık” ifadesinin birden fazla yükümlülük getirerek karışıklıklara yol açması ve yükümlünün özellikle yurtiçi gider konusundaki aynı türden aykırılığının, farklı bir gümrük idaresinde de tespit edilmesi durumunda işlemin süreklilik arz eden işlem olarak nitelendirilmesi nedeniyle başvuruların reddedildiği belirtilmiştir.

Bu durumun Türk Ceza Kanunu’nda yer alan “Kanunların suç ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş yorumlanamaz” hükmü ile kıyas yasağı ilkesine de ters düştüğü belirtilmiştir.

Bu itibarla söz konusu kanunun doğru uygulanabilmesi için günümüzün cari işlemlerine uygun olacak şekilde yeniden değerlendirilmesinin talep edildiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.