Gümrük Kanun ve Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 26 Aralık 2018Özet: 26.12.2018 tarih ve 30637 sayılı Resmi Gazete'de 157 seri No'lu Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Açıklamalar

Söz konusu Tebliğ'de

  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 130,00 TL olarak değiştirilmiştir.

  • 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti ve diğer işlemlerin bedelleri yeniden belirlenmiştir.

  • Gümrük Yönetmeliğinin; 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a),(b) ve (c) bentlerinde belirtilen tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (26.12.2018) yürürlüğe girecektir.

Ek- 157 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.​