Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2020Özet: 21.02.2020 tarihli ve 31046 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan bu yönetmelik ile Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin bazı maddelerinde ve eklerinde değişiklikler yapılmıştır.

Açıklamalar

Yapılan değişikliklere ilişkin önemli maddelerin özeti aşağıdaki gibidir.

·         Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesine ilişkin;

 

-    Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahiplerinin izleme dönemi 3 yıldan 5 yıla çıkartılmıştır. Bu kapsamda, 31/12/2016 tarihinden önce adlarına yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası düzenlenmiş olan firmaların ikinci izlemeleri 2024 yılı içerisinde yapılacaktır. 2024 yılı içerisinde ikinci izlemenin yapılacağı tarih, sertifikanın düzenlendiği gün ve ay dikkate alınarak hesaplanacak olup,  2024 yılından sonra her beş yılda bir yapılacak izlemede izlemenin yapılacağı tarih sertifikanın düzenlendiği gün ve ay dikkate alınarak hesaplanacaktır.

 

Örneğin; 16.08.2013 tarihinde sertifika sahibi olan bir firmanın 2. İzleme dönemi 16.08.2024 iken 3. İzleme dönemi 16.08.2029 olacaktır.

 

·         01.01.2017 tarihinden sonra alınan sertifikalar için ise;

-          Örneğin 25.04.2017 tarihinde sertifika sahibi olan bir firmanın izleme dönemi 25.04.2022 olacaktır.

 

·         Yıllık Faaliyet Raporlarına ilişkin;

 

-   Rapor formatı değiştirilmiş olup, rapor kapsamında incelenecek beyanname oranı %20’den %5’e düşürülmüş ve nicelik olarak güçlendirilmiştir.

 

-  Bölge Müdürlüğüne ibraz zorunluluğu kaldırılmıştır. Düzenlenen faaliyet raporları gümrük idaresince ibrazı istenildiğinde sunulmak üzere firma bünyesinde saklanacağı belirlenmiştir.

 

 

·         YYS-I ve YYS-II statüleri getirilmiştir.

 

 

-          YYS-I koşulları;

   İmalatçı olmak ve

   YYS-I statü başvurusu yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya ilgili başvurunun kayda alındığı ayın 1.gününden geriye dönük 1 takvim yılı içerisinde;

-          5 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak ve en az 50 işçi istihdam ediyor olmak veya aynı yıl koşullarında 10 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak gerekmektedir.

-          YYS-II koşulları için;

   İmalatçı olmak ve

   YYS-II statü başvurusu yapıldığı yıldan bir önceki takvim yılı veya ilgili başvurunun kayda alındığı ayın 1.gününden geriye dönük 1 takvim yılı içerisinde;

-      1 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak ve en az 30 işçi istihdam ediyor olmak veya aynı yıl koşullarında 5 milyon ABD doları tutarında ihracat yapmış olmak gerekmektedir.

 

-          Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsüne ek olarak talep edilebilen statüler olup, statülerden faydalanmak için firmalar tarafından, gerekli belgeler ile ilgili bölge müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Firmalar, bu statülere başvurmak zorunda olmayıp, başvuru yapılmadığı takdirde ise yetkilendirilmiş yükümlü statülerini korumaya devam edeceklerdir.

 

·         İthalatta Yerinde Gümrükleme izni kapsamında düzenlemeler yapılmıştır. YYS-I statüsüne sahip olan firmalar bu izin için başvuruda bulunabilecektir.

 

·         İhracatta Yerinde Gümrükleme izni kapsamında düzenlemeler yapılmıştır.

 

·         İzinli alıcı ve izinli gönderici kapsamında yapılacak taşımalarda değişiklikler yapılmıştır.

 

·         ISO 9001 ve 27001 Belgelerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

·         Sertifika sahibince her 3 yılda bir revize edilmesi beklenen soru formunun, revizyon süresinin 5 yıla çıkartılmıştır.

 

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, maddelerin yürürlüğe giriş tarihlerine ilişkin detayları Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Ek- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.