Gümrük Genel Tebliğinde (Geçici İthalat Seri No:7) Değişiklik Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 10 Haziran 202102.06.2021 tarihli ve 31499 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No: 7) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’ün 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ilk cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle, birinci fıkrasının (a) bendine birinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklendiği belirtilmiştir.

Ø  ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebilir.”

 

Ø  ATA Karnesi işlemleri karne hamili veya temsilcisi tarafından yapılır. ATA Karnesinin “B. Temsilcisi” bölümüne temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda EK 2/A’da yer alan vekâletnamenin; karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve karneyi düzenleyen Oda, Elçilikler/Konsolosluklar veya Noterler tarafından imzalanıp mühürlenmiş olarak ATA Karnesi ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Aynı Tebliğin 10. uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bu Tebliğin 2 No.lu ekinde”  ibaresi “EK 2/B’de”, aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ile % 10 fazlasını” ibaresi “toplamının %10 fazlasına kadar tutarı” olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

 

Aynı Tebliğe EK 1/J’den sonra gelmek üzere ekteki EK 2/A eklendiği belirtilmiştir.

 

 

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (02.06.2021) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.