Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) yayımlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 28 Nisan 2023Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 10) yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından 11.04.2023 tarihli ve 321560 sayılı Resmi Gazete’de “Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile düzenlenen A.TR Dolaşım Belgeleri ile Menşe İspat Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile menşe şahadetnamelerinin kabulü ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük idareleri, ithalatçılar, ihracatçılar ve kanunî temsilcileri, ticaret ve/veya sanayi odaları, ihracatçı birlikleri veya esnaf ve sanatkâr odaları birlikleri tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ithalatta ibraz edilen belgelerin gümrük müdürlüğünce kontrolü, ithalattan sonra ibraz edilen belgeler, internet üzerinden yapılan sorgulama işlemleri, ithalat esnasında sonradan kontrol talebinde bulunulması, ithalat gerçekleştikten sonra sonradan kontrol talebinde bulunulması, sonradan kontrolün sonuçlandırılmasına ilişkin yapılması gerekenler belirtilmiş olup ihracat sırasında ibraz edilen belgelerin gümrük müdürlüğünce kontrolü serbest dolaşım ve menşe kavramlarının ayrımı, ihracatta düzenlenen belgelerin gümrük müdürlüğünce vizesi, sonradan verilen ve/veya ikinci nüsha belgeler, talep üzerine sonradan kontrol işlemleri, sonradan kontrolün sonuçlandırılması ve INF4 Bilgi Formlarının düzenlenmesinin yöntemi belirtilmiştir.

Buna ek olarak, serbest bölge veya antrepoya konulan eşya, dahilde işleme rejiminde kullanım harici kalan eşyanın serbest dolaşıma girişi, ithal edilmiş ve kullanılmış eşyanın Avrupa Birliği’ne ihracı hakkında usul ve esaslar belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup Tebliğin 12. Maddesi ikinci ve üçüncü fıkraları ile 13. maddesi dördüncü ve beşinci fıkraları yayım tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe girecek; diğer hükümleri yayım tarihinde (11.04.2023) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.