Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) Yürürlükten Kaldırıldı

Yayınlanma Tarihi: 25 Kasım 202019.11.2020 tarihli 31309 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Genel Tebliği’nin (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile ithalatçılar tarafından, uzun elyaf, kısa elyaf ve filament ipliklerin serbest dolaşıma girişlerinde ‘’İplik Detay Beyanı" ve "Elyaf Detay Beyanı" nın, dokumaya elverişli maddelerden mamul Mensucatların serbest dolaşıma girişlerinde "Dokuma Kumaş Elyaf Detay Beyanı" nın, örme kumaş cinsi eşyanın serbest dolaşıma girişinde ise "Örme Kumaş Elyaf Detay Beyanı" nın ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi gerektiği belirtilen Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (19.11.2020) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.