Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6) Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 06 Temmuz 202216.06.2022 tarihli ve 31868 sayılı Resmi Gazete’ de Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No: 6) yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya İçin Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar kapsamında Kayıtlı İhracatçı (REX) Sisteminin uygulanma esaslarında yapılan önemli değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.

       Kayıtlı İhracatçı Sistemine ilişkin şartları karşılayan ülkeler Tebliğin ekinde yer alan Ek-1’deki tabloda belirtilmektedir. Söz konusu tabloda yer alan ülkelerdeki kayıtlı ihracatçılar tarafından, 02.08.2019 tarihinden önce şartları karşılayan ülkeler için 02.08.2019 tarihinden itibaren; diğer ülkeler için anılan tabloda yer verilen şartların karşılandığı tarihler itibarıyla Form A Menşe Belgesi ibrazı yerine, menşe beyanında bulunulacağı belirtilmiştir.

       Şartların karşılandığı tarihin, geçiş sürecinin sona erdiği tarihten daha geç bir tarih olması durumunda; şartların karşılandığı tarihten önce yalnızca, ilgili ülkede yetkili idarelerce düzenlenen Form A Menşe Belgeleri sunulacaktır. Bu tarihten önce düzenlenen menşe beyanları ise kabul edilmeyecektir.