Gümrük Beyannamesinin Tescil Tarihine Kadar Geçen Süre İçin Ödenen Ardiye Ücretinden KDV Hesaplanmadığından Vergilendirilmeyen Tutarın İthalatta KDV Matrahına Dahil Edildiği Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 18 Ağustos 2022Gümrükler Genel Müdürlüğü’ nün 76949193 sayılı, 04.08.2022 tarihli, “Ardiye Ücreti Hk” konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıda, ardiye giderlerinin KDV matrahına dahil edilmesi konusunda değerlendirme yapılmış olup; 3065 sayılı KDV Kanununun 21/c maddesi uyarınca, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemelerin ithalatta KDV matrahına dahil edildiği ve KDV Uygulama Tebliğinin 3/A-2 bölümünde konu ile ilgili olarak, ithal edilen eşyanın gümrük antreposuna konulduğu tarihten gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar geçen süre için ödenen ardiye ücreti üzerinden KDV hesaplanmadığından vergilendirilmeyen bu tutarın, ithalatta KDV matrahına dahil edildiği, malın ithalat işlemi gerçekleştikten sonra da gümrük antreposunda kalmaya devam etmesi durumunda, gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen ardiye hizmet bedeline isabet eden tutarın, fatura üzerinde ayrıca gösterileceği ya da işlem bedelinin … TL'sinin gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar verilen hizmet bedeline ait olduğu ve bu tebliğ hükümleri çerçevesinde beyanda bulunulmasının mümkün olduğu belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmıştır.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.