Gümrük Beyannamelerinde Mali Sorumlu Kişi Bilgisiyle İlgili Açıklama Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 10 Aralık 2021Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 03.12.2021 tarihli 69679889 sayılı Mali Sorumlu Bilgisi konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Müşavir derneklerine açıklama yapılarak SMMM ve YMM’lerin işlerini yürüttükleri müşterilerin ithalat/ihracat işlemlerinde, Gümrük Yönetmeliğinin EK-14 Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatının II numaralı bölümünde “II Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamaları” kısmında yer alan Gümrük Beyannamelerinde Mali Sorumlu” başlığı altında yapılan açıklamada, yetkili olan  SMMM veya YMM’nin adı, soyadı ve vergi numarasının yazılması gerektiği; bu işlemin yapılmadığı takdirde işleri  görülen müşterilerin  ithalat/ihracat işlemlerinin tamamlamalarının mümkün olmayacağından bahisle Birliğe yapılan bilgi edinme taleplerine cevap teşkil etmesini teminen görüş talep edildiği ve bu bilgilerin e-devlet sistemi kayıt yöntemi dışında da alınabileceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak gümrük beyannamesinde yükümlü ve dolaylı temsilci olmayan yeminli mali müşavir veya mali müşavir ya da serbest muhasebecilerin, beyan sahibi ve/veya temsilcisi adına yetkisi olmadığından Gümrük Kanununa göre yükümlülükleri bulunmadığı belirtilmiştir.

Buna göre gümrük idaresine eksik ya da hatalı beyanda bulunmak suretiyle Gümrük Kanuna aykırı davranılması halinde Gümrük Kanunun 241’nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.