Gübre İthaline İlişkin Tebliğ

Yayınlanma Tarihi: 12 Ocak 202131.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete ’de Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: 2021/16) yayımlanmıştır.

Yayımlanan bu tebliğ ile tebliğin Ek-1 ve Ek-2’de gümrük tarife pozisyonları (GTİP) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının fiziksel olarak veya Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak düzenlediği Uygunluk Yazısı aranacağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.