GTS Kapsamında Tarife Tavizlerinden Yararlanan Eşya ile Ülkelerin Belirlenmesine Esas Teşkil Eden Hususlar Düzenlendi

Yayınlanma Tarihi: 16 Ocak 2019Özet: 29.12.2018 tarihli ve 30640(2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat 2019/6) yayımlandı. Söz konusu tebliğ ile GTS kapsamında tarife tavizlerinden yararlanan eşya ile ülkelerin belirlenmesine esas teşkil eden hususlar düzenledi.

Açıklamalar

Tercihli tarife kapsamı eşya ve indirim oranları ve tercihli tarifelerde tavizlere ilişkin maddelerde aşağıdaki konulara değinilmiştir.

  • Taviz tanınan eşyalar hassaslık derecine göre İthalat Rejimi Kararı Ek-5'de yer alan listede iki gruba ayrılmıştır. Hassas ürünler için maktu vergisi %30 oranında azaltılmış, nispi gümrük vergileri ise İthalat Rejimi Kararı eki II ve III sayılı listelerde Diğer Ülkeler sütununda belirtilen gümrük vergisi hadleri üzerinden 3,5 puan indirilmiştir.

  • Tercihli tarife uygulaması sonucunda nispi vergi oranlarının % 1 veya daha az olması, maktu vergilerin 2 Avro veya daha az olması durumunda, Gelişme Yolundaki Ülkeler için gümrük vergileri askıya alınmıştır.

  • GTS'den sağlanan tercihli tarifeler, İthalat Rejimi Kararı EK: 4A, EK:4B ve EK:4C'de belirtilen ilgili ülkeler itibarıyla hariç tutulan sektörler için uygulanmaz.

  • GTS kapsamında sağlanan tavizler, Dünya Bankası tarafından bir ülkenin yüksek gelir grubunda sınıflandırılması, Dünya Ticaret Örgütü tarafından haksız ticari uygulamaların tespit edilmesi, menşe kurallarının sistematik bir biçimde ihlal edilmesi gibi durumlar halinde ilgili ülkeler menşeli eşya için belirli veya belirsiz süreyle geçici veya daimi olarak askıya alınabilir.

  • Tavizlerin kaldırılması ve yeniden düzenlenmesine ilişkin Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, ciddi zorluk veya zorluk tehdidi durumlarında başvuru üzerine ya da resen inceleme çıkarabilir. Söz konusu inceleme 6 ay ya da gerek görülen durumlarda ek süre ile uzatılabilir.

  • Tavizden faydalanan bir ülkeden, bir sektör kapsamında gerçekleştirilen ithalatın, aynı sektörde bir önceki yıl gerçekleştirilen ithalata oranında %13,5 ve daha fazla artması durumunda taviz kaldırabilir.

  • Sektörde belirtilen ürünlerin tavizden yararlanan herhangi bir ülkeden ithalatının, GTS kapsamında yer alan ülkelerin tamamından herhangi bir on iki aylık dönem süresince gerçekleştirilen ithalatın  % 14,5'ini aşması halinde de tavizler kaldırılabilir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Ek- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat 2019/6)​

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.