Gözetim Uygulanmasına ilişkin 2005/5 No'lu Tebliğ'de Gümrük Kıymeti ve CIF Kıymete ilişkin Değişiklik Yapıldı

Yayınlanma Tarihi: 17 Mart 2020Özet: 08.03.2020 tarihli ve 31062 sayılı Resmî Gazete’de 2005/5 No.lu İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. 

Açıklamalar

Yayımlanan bu tebliğ ile söz konusu 2005/5 No.lu tebliğ ’in 1 inci maddesinde yer alan tablodaki “Birim Gümrük Kıymet” ibaresi “CIF Kıymeti” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (08.03.2020) yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.