Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınması

Yayınlanma Tarihi: 17 Haziran 2020Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 05.06.2020 tarihli ve 54784013 sayılı Geri Verme Veya Kaldırma Başvurusu Formlarının Elektronik Ortama Alınmasına İlişkin yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmalar tamamlanmış olup Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin devreye alındığı belirtilmiştir. Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun elektronik ortamda ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca gerekli bilgi ve belgelerin veya noksanlıklarının tamamlattırılması işlemlerinin adı geçen Sistem üzerinden gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Konuya ilişkin alınan kararlar aşağıda verilmiştir.

Ø  Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formunun yükümlüler tarafından Geri Verme veya Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinde oluşturularak onaya sunulması ve Başvuru Formuna eklenmesi gereken belgelerin, Tek Pencere Sistemi üzerinden, Başvuru Numarası ile ilişkilendirilerek Başvuru Formuna elektronik ortamda eklenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Ø  Ayrıca  Elektronik ortamda oluşturulan Başvuru Formuna Sistem tarafından otomatik olarak atanan “Başvuru Numarası”nı içerir bir dilekçe ile ilgili Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. 

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

 

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.