Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerine İlişkin Duyuru

Yayınlanma Tarihi: 29 Temmuz 2020Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 28.07.2020 tarihli Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerine İlişkin duyuru yayımlanmıştır.

Söz konusu duyuru ile,

Ø  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik uyarınca 2020 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayan beyannamelerin verilmesine yönelik işlemlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)” uyarınca gerçekleştirileceği,

Ø  Plastik poşetlerin satışını, Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini (ürünün ilk defa piyasada yer almasını sağlama) yapan gerçek ve/veya tüzel kişilerde olup plastik poşet satışı yapmayan veya ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerin piyasaya arzını/ithalatını gerçekleştirmeyenler - yani “piyasaya süren” tanımına uymayanlar tarafından beyanname verilmeyeceği,

Ø  Diğer taraftan, plastik poşet satışı yapan veya 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerin piyasaya arzını gerçekleştiren, yani piyasaya süren/ithalatçı tanımına uyanlar tarafından;

§  Yalnızca ilgili beyan döneminde söz konusu ürünlerin piyasaya arzı gerçekleştirilmemiş ise “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek beyanname verilmesi gerektiği, 

§  Söz konusu ürünlerin artık hiçbir şekilde piyasaya arzı işlemini gerçekleştirmeyecekler tarafından ise “piyasa arz işlemlerinin sonlandırıldığı” tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmek sureti ile beyanname verilmemesi yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği

Belirtilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalara ek olarak, GEKAP Beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin yetkilendirmelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirileceği ve bu beyannamelere esas bilgi ve belgelerin hazırlanması / oluşturulması / doğrulanmasına yönelik işlemlerin ise “Çevre Görevlileri” ile “Piyasaya süren /İthalatçı ve Satış Noktası” vasfına haiz gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluğunda olduğu belirtilmiştir.

 

Söz konusu duyuru Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.