Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya için Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin Karar Açıklandı

Yayınlanma Tarihi: 31 Aralık 2018Özet: 26.12.2018 tarihli ve 30637 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya için Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin 2018/501 sayılı karar ile GTS kapsamında yapılan menşe beyanlarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

Açıklamalar

Bu kapsamda;

  • GTS kapsamında, Türkiye'ye ya da Kümülasyona dâhil bir ülkeye ihracat yapan şirketlerin kayıt altına alınmak suretiyle menşe beyanı düzenleyebilecekleri,

  • Menşe beyanının menşe ispat belgesi olarak kabul edileceği,

  • Menşe beyanın ihraç anında ya da ihracatın tamamlandığı anda düzenlenebileceği,

  • Her bir sevkiyat için ayrı bir menşe belgesinin düzenleneceği,

  • Menşe beyanının geçerlilik süresinin kural olarak 12 ay olduğu,

  • 6.000 Euro'ya kadar olan ihracatlarda her ihracatçının menşe belgesi düzenlemeye yetkili olduğu,

  • 6.000 Euro üzerindeki ihracatlarda ise kayıtlı ihracatçıların bu belgeyi düzenleyebilecekleri,

  • Arızi ve 500 Euro değerine kadar olan küçük paketler için menşe belgesinin düzenlenmeyeceği,

  • Yolcuların zati eşyasının değerinin 1.200 Euro aşmaması halinde menşe belgesinin düzenlenmeyeceği,

belirtilmiştir.

Karar hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, bu kararın yürürlük tarihi Bakanlık tarafından çıkartılacak bir tebliğ ile yürürlüğe girecektir.

Ek- Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşya için Menşe Beyanı Uygulamasına İlişkin 2018/501 sayılı karar​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.