GEKAP Beyannamesi Genel Tebliği'nde Değişiklik

Yayınlanma Tarihi: 23 Mart 202022.03.2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete ile 3 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği'nde (Sıra No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu tebliğ ile, 2020 yılı için beyan dönemleri 6 ay, 2021 yılından itibaren beyan dönemleri ise 3 aylık olarak belirlenmiştir. 2020 ve 2021 yılı için beyan dönemleri aşağıdaki gibidir.

·         2020 yılı için

·         Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.

·         İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık 

·         2021 yılı için

·         Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.

·         İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.

·         Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.

·         Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

Beyan dönemlerine ilişkin yapılan değişiklikler ile, 1 Sıra No.lu Tebliğ’in 12/B maddesinde yer alan örnekler 6 aylık beyan dönemi sistemine göre değiştirilmiştir.

 

Ek olarak, 3 Sıra No.lu GEKAP Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Ocak ve Şubat (2020) dönemleri için verilmiş olan beyannameleare ilişkin geçici madde eklenmiştir.

Söz konusu geçici madde ile bu tebliğin yayımı tarihinden önce 2020 Ocak ve Şubat ayları için verilmiş olan beyannamelere ilişkin bilgiler, 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verilecek beyannamelere dâhil etmeyecek olup, verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım payları 31.07.2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.


Tebliğ hükümleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (22.03.2020) yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Ek- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3)

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.