Geçici İthalat İle Gelen Eşyanın Tahsis Amacına Uygun Kullanımı Hakkında Yazı Yayımlandı.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Geçici İthalat İle Gelen Eşyanın Tahsis Amacına Uygun Kullanımı Hakkında Yazı Yayımlandı.

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 22.01.2024 tarihli ve E-72093537-134 sayılı “Geçici İthalat Rejimi” konulu Yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu Yazı ile geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen bazı eşyanın rejim hak sahiplerince 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’a aykırı olarak kendi kullanımları haricinde başka firmalara kiralandığı veya kullandırıldığı bilgisinin alındığı ve bu durum uyarınca cezai işlem uygulanması gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, geçici ithalat rejimine ilişkin olarak;

·       Geçici ithalat izin başvurularının gümrük idarelerince değerlendirilmelerinde yukarıda belirtilen hususlara azami dikkat gösterilmesi ve izin belgelerinde eşyanın tahsis yeri ve tahsis amacının belirtilmesi,

·       Faaliyet konusu sadece kiralama olan (vinç kiralama, otomobil kiralama, iş makinesi kiralama vb.) firmalarca yapılan geçici ithalat izin başvurularının kabul edilmemesi,

·       Rejim süresi içerisinde eşyanın tahsis yerinde ve tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının değişik aralıklarla denetlenmesi,

·       Rejim ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde mevzuat uyarınca gereğine tevessül edilmesi hususlarını uygulaması gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu Yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.