Gaz, Toz ve Radyoaktif Toz Filtreli Maskeler ile Tıbbi ve Cerrahi Maskeler, Tıbbi Steril Eldivenler gibi Eşyaların İhracatında Ön İzin

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2020Özet: 04.03.2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazetede İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.


Açıklamalar

Söz konusu tebliğ ile İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine 27-32 nci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir;


 

 

Tebliğ hükümleri, Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihinde (04.03.2020) yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.