Fren Balatalarının Aksam ve Parçalarının Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği Kapsamında Denetime Tabi Tutulduğu Belirtilmiştir

Yayınlanma Tarihi: 24 Mart 2022Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 17.03.2022 tarihli ve 72875616 sayılı İthalat Denetimleri konulu yazısı yayımlanmıştır.

Söz konusu yazı ile 8708.30.91.00.11, 8708.30.91.00.19 ve 8708.30.99.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan fren balatalarının aksam ve parçalarının Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) kapsamında yer alıp almadığına ilişkin görüş talep edilmesi üzerine söz konusu eşyaların mezkur tebliğ kapsamında denetime tabi tutulduğu belirtilmiş olup, ilgili eşyaların  ithal edilmek istenmesi durumunda  ürünlerin BM-AEK regülasyonu kapsamında olup olmadığının belirlenmesi için Türk Standartları Enstitüsünün inceleme yapması gerektiği belirtilmiştir.

Bu çerçevede fren balataları için Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden başvuru yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Yazı, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanmıştır.

Söz konusu yazıyı Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.

 

 

 

 

 

İlgi : 09.03.2022 tarihli ve 353 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınızda, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) çerçevesinde denetlenen 8708.30.91.00.11, 8708.30.91.00.19 ve 8708.30.99.00.11 GTİP'leri kapsamında fren balatalarının aksam ve parçalarının yer alıp almadığına ilişkin Bakanlığımız görüşleri talep edilmektedir.

Malumları olduğu üzere, Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) kapsamında fren balataları denetime tabi tutulmaktadır. Herhangi bir ürünün belirli bir GTİP kapsamında yer alıp almadığına yönelik değerlendirme ilgili gümrük idareleri tarafından yapılmaktadır.İthal edilmek istenen ürünlerin ilgili gümrük idaresi tarafından mezkûr Tebliğ kapsamında yer aldığına karar verilmesi durumunda söz konusu ürünlerin ilgili BM-AEK regülasyonu kapsamında olup olmadığı hususu Türk Standartları Enstitüsünün teknik incelemesi neticesinde belirlenmektedir. Bu çerçevede, ilgi yazınız muhteviyatı ürünlere yönelik Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

SANEM YUMURTACI
Bakan a.
Daire Başkanı