Fotovoltaik Hücrelerin İthalatında Gözetim Belgesi Teminine İlişkin Başvuru Formuna Eklenecek Belgelerde Değişiklik Yapılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 08 Kasım 2023Fotovoltaik Hücrelerin İthalatında Gözetim Belgesi Teminine İlişkin Başvuru Formuna Eklenecek Belgelerde Değişiklik Yapılmıştır.

24.10.2023 tarihli ve 32349 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 8541.43.00.00.00 GTİP’li “bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreler” cinsi eşyanın ithalatında düzenlenecek Gözetim Belgesi başvuru formuna eklenecek belgelerde değişiklik yapıldığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin fotokopisi ile başvuru konusu eşyanın kullanılacağı Güneş Enerjisi Santraline ait lisanslı projeler için lisans veya ön lisansın sureti; lisanssız projeler için TEDAŞ proje onay yazısı örneği (LUY numarası belirtilecek) ve projenin sahibi, ili, ilçesi, adası, parseli, kurulu gücü, kullanılacak panel miktarını gösteren projenin ilgili sayfası belgelerinin başvuru formunda aranmayacağı belirtilmiş olup üretici ve tacir ithalatçı ekonomik göstergeler tablolarına geçerli YMM faaliyet belgesi tablolarının ekleneceği duyurulmuştur.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup yayımı tarihini takip eden 30 uncu gün (23.11.2023) yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.