Forkliftler; Kaldırma ve Elleçleme Tertibatı Olan Diğer Yük Arabalarının Aksam ve Parçaları Gözetim Uygulaması Kapsamına Alındı

Yayınlanma Tarihi: 07 Ekim 202208.09.2022 tarihli ve 31947 sayılı Resmi Gazete’de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/)’in 1’inci maddesinde yer alan tablosuna 8431.20 tarife alt pozisyonu sınıflandırılan Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabalarının aksam ve parçaları eklenmiş olup söz konusu ürünlerin gümrük kıymeti 4 ABD Doları/brüt kg altında olan aksam parçalarının gözetim uygulamasına tabi tutulacağı belirtilmiştir.

G.T.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti (ABD Doları/kg*)

8427.10.10.00.00

Kaldırma yüksekliği 1 m. veya daha fazla olanlar

7

8427.10.90.00.00

Diğerleri

8

8427.20.11.00.00

Arazi forkliftleri ve istiflemeye mahsus diğer yük arabaları

4

8427.20.19.00.00

Diğerleri

6

8427.20.90.00.00

Diğerleri

4

8427.90.00.10.00

Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları

4

8427.90.00.90.00

Diğerleri

4

8431.20

84.27 Pozisyonundaki makina ve cihazlara ait olanlar

4

*Kg: Brüt Ağırlık

Ayrıca aynı tebliğin EK – 2’sinde yapılan değişiklik ile Gözetim Belgesi başvurularında forklift üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmaycağı belirtilmiştir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayım tarihini takip eden otuzuncu gün (08.10.2022)  yürürlüğe girer.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.