Florlu Sera Gazlarına Salınımının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik Yayımlanmıştır

Yayınlanma Tarihi: 06 Temmuz 202229.06.2022 tarihli ve 31881 sayılı Resmi Gazete’ de Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü kapsamında yer alan florlu sera gazlarının salınımı kontrol altına almak amacıyla düzenlenen usul ve esaslar aşağıdaki şekilde belirtilmiştir;

·       2024-2045 dönemi ve sonrasındaki yıllık hidroflorokarbon tüketim seviyesinin, azaltım takvimi çerçevesinde, Bakanlık tarafından belirleneceği,

·       2023 yılından itibaren yıllık kotaların, Bakanlık tarafından dökme haldeki hidroflorokarbon

·       ithalatçılarına ve içerisinde hidroflorokarbon bulunan ön şarjlı soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası ekipmanı ithalatçılarına tahsis edileceği,

·       Dökme haldeki hidroflorokarbon ithalatçılarına kota uygulamasının 2024 yılından itibaren geçerli olacacğı,

·       Hidroflorokarbonlarla şarj edilmiş soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası ekipmanları için kota uygulamasının 2025 yılında başlayacağı,

·       Hidroflorokarbonların kotasız veya kotayı aşan miktarlarda ithal edilmesi yasak olduğu,

·       Dökme olarak hidroflorokarbon ithal veya ihraç edecek firmaların, her sevkiyat için kontrol belgesine sahip olmak zorunda olduğu,

·       Florlu sera gazları veya diğer florlu maddelerin dökme olarak veya ürün ve/veya ekipman içinde ithalatçıları ve ihracatçılarının Faaliyet Raporları Veri Tabanına kayıt yaptırmakla yükümlü olduğu, her yıl bir önceki yıla ilişkin faaliyetlerin 31 Mart’a kadar FARAVET üzerinden raporlanmak zorunda olduğu, belirli bir takvim yılında ön şarjlı soğutma, iklimlendirme ve ısı pompası ekipmanı içerisinde ithal edilen toplam hidroflorokarbon miktarı 100 (yüz) ton CO2 eşdeğeri veya daha fazla ise, takip eden yılın 30 Haziran’ına kadar FARAVET üzerinden raporlamak zorunda olduğu,

·       Serbest bölgelerde faaliyet gösterenler, yasaklı ürün ve ekipmanın Türkiye Gümrük Bölgesine girmemesi şartıyla, EK-3’te ve 15 inci maddede belirtilen piyasaya arz yasaklarından muaf olduğu,

belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından yürütülecek olup, 29.06.2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.