Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 202218.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete’ de, Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik ile, 08/06/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır:

·       Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı  4. maddesinin birinci fıkrasının “b) bendindeki Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ibaresi Ticaret Bakanlığı olarak değiştirtildiği 

·       Aynı maddenin “c) bendindeki Etiket ibaresi Fiyat Etiketi olarak güncellendiği ve tanımının “Satıcı tarafından perakende satışa arz edilen mallara ilişkin olarak Yönetmelik ile belirlenen Zorunlu hususlar hakkında tüketicileri bilgilendirme amacı ile kullanılan etiketi,” olarak değiştirildiği

·       Aynı maddenin “g) bendindeki Malın birim fiyatı tanımının “Bir malın ticari teamül ile yerleşmiş satış usul ve şekillerine göre adet, uzunluk, ağırlık, alan veya hacim ölçülerinden malın türüne uygun olan ölçü biriminin net miktarıyla ifade edilen tüm vergiler dâhil fiyatını,” olarak değiştirildiği 

·       Aynı maddenin “h) bendindeki satış fiyatı tanımının Satılan bir malın net miktarı üzerinden hesaplanan tüm vergiler dahil peşin fiyatını veya sunulan hizmetin tüm vergiler dahil peşin fiyatını,” olarak değiştirildiği belirtilmiştir.

·       Aynı maddeye “Net miktar: Ambalajlı malın, ambalaj malzemesi ve mal ile birlikte ambalajlanan diğer malzemeler hariç miktarını” şeklinde “n bendi eklendiği belirtilmiştir.

·       Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına “bulunması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Türkçe yazılması” ibaresi eklendiği belirtilmiştir. Buna ek olarak aynı fıkraya “f) bendi eklenmiş olup  etiket ve listelerde aşağıda yer alan hususların bulunması ve Türkçe yazılmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir

a) Malın üretim yeri,

b) Malın ayırıcı özelliği,

c) Malın tüm vergiler dâhil satış fiyatı,

ç) Malın birim fiyatı.

d) Malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarih,

e) Üretim yeri Türkiye olan mallar için Bakanlıkça tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret.

f) Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli var ise söz konusu bedelin tutarı.

·      Aynı Yönetmeliğin 7nci maddesinin birinci fıkrasına “malın veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “ambalajının yahut kaplarının üzerine;” ibaresi eklenmiş olup perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu olan etiketlerin; malın niteliğine, malın satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzerine; aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağ ile tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacağı belirtilmiştir.

·       Aynı Yönetmeliğin 11. Maddesinin birinci fıkrası değiştirilerek indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatının ve  indirimden önceki fiyatının tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterileceği,  indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatının esas alınacağı, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyatının esas alınacağı belirtilip, bu hususlara ilişkin ispat külfetinin satıcı veya sağlayıcıya ait olduğu belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, 01.03.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu yönetmeliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.