Filmaşın İthalatında Uygulanan Geçici Korunma Önleminden (Ek Mali yükümlülük) Muafiyet Sağlanması Amacıyla Tarife Kontenjanı Açılmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 19 Mart 2024Filmaşın İthalatında Uygulanan Geçici Korunma Önleminden (Ek Mali yükümlülük) Muafiyet Sağlanması Amacıyla Tarife Kontenjanı Açılmıştır.

19.01.2024 tarihli ve 32434 sayılı Resmi Gazete’de “İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/4)” konulu Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile 7213 ve 7222 Gümrük Tarife Pozisyonuna sahip “Filmaşin” cinsi eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan geçici korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarının düzenlendiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda tarife kontenjanı miktarının ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için Filmaşin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 45.665 ton olarak belirlenmiş olup her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanının 15.552 tonu geçemeyeceği belirtilmiştir.

Buna ek olarak, Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvurularının Ticaret Bakanlığı internet sitesinden yapılacağı duyurulmuş olup, başvuruya ilişkin detaylara ekte yer verilmiştir. Tarife kontenjanının, ilk gelen ilk alır yöntemiyle dağıtılacağı, bu tarife kontenjanı miktarının 200 tonu geçemeyeceği ve bir ithal lisansının sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için hazırlanabileceği belirtilmiştir.

Ayrıca ilgili eşyaların ancak söz konusu ithal lisansının geçerlilik süresi içerisinde serbest dolaşıma girmesiyle kontenjandan faydalanabileceği bildirilmiştir.

Bu kapsamda Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup 07.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde (19.01.2024) yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliği Bültenimiz ekinde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.