Filipinler Menşeli Sentetik Filamentten Mensucat İthalatında Damping Uygulanması

Yayınlanma Tarihi: 10 Eylül 2018Özet: 08.09.2018 tarihli ve 30529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2006/30) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 18.11.2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006/30)'in 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Açıklamalar

"(1) Yukarıdaki maddelerde yer alan hususlar çerçevesinde, önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edildiğinden, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile yürürlüğe konulan ve 21/1/2015 tarihli ve 29243 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3) uyarınca nihai gözden geçirme soruşturması ile değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli mezkur Tebliğler konusu eşya için uygulanan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

Menşe/Çıkış ÜlkesiÜreticiler110 gr/m2 ağırlığının üstü için önlem oranları (CIF%)110 gr/m2 ağırlığı ve altı için önlem oranları (CIF%)
FilipinlerTüm üretici/ihracatçılar70,44%21,13%


2) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2002/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/3) uyarınca nihai gözden geçirme soruşturması ile değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ithalat için yürürlükte olan dampinge karşı önlemde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

Tebliğ hükümleri Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek olup, yayımı tarihinde (08.09.2018) yürürlüğe girer.

Ek- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2006/30) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ​

Saygılarımızla,

Bülten kapsamı konularda ek bilgiye ihtiyaç duymanız halinde (212) 316 60 00 / 6162 numaralı telefondan ya da mpalaoglu@kpmg.com elektronik posta adresinden Murat Palaoğlu ile irtibat kurmanızı rica ederiz.